เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคประชาชน รุ่นที่ 3 หลักสูตร 30 ชม. 2000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - 23 กันยายน 2559 เริ่มทำการสอนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันจันทร์,พุธ เวลา 16.00-17.30 น. ณ รร.เมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องภาษาจีน กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัครเรียน


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3

    กิจกรรมแลกหนังสือ

หนึ่งในกิจกรรมรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ..ครูนักเรียนมีความสุขกับการอ่านที่ได้สาระความรู้และความบันเทิงที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน..หมดภาคเรียนนี้อ่านกันเต็มๆ คนละ8เล่ม เทอมหน้าอีก 8 เล่ม รวม 16 เล่มต่อปี..สิ่งดีๆ แบบนี้เราทำกันที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) วันที่ 23 กันยายน 2559

อ่านต่อ....

    จิตอาสาจัดกิจกรรมในกับน้องๆโรงเรียนเทศบาล 1

ชื่นชมนักเรียนพี่ม.6/1 ของเราที่จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะชีวิตและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม..ที่เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีจิตอาสาทำงานเป็นทีม เสริมสร้างกระบวนการคิด ในวันนี้ 22 กันยานน 2559 โดยไปทำจิตอาสาจัดกิจกรรม...

อ่านต่อ....

    หนังสือพิมพ์ (PATTAYA SCHOOL 11 POST)

ต้อนรับ 8 ปี แห่งการศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ฉบับปฐมฤกษ์ พร้อมแจกให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งเป็นสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมจากทางโรงเรียน โดยทีมงานสัมพันธ์ชุมชน59 ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.จิรศักดิ์ จ

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก อินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน

คณะดูงานจากต่างประเทศ.เช้าวันนี้ 19 กันยายน 59 โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา) โดยท่านผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก อินโดนีเซีย ...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

วันนี้ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนเมืองพัทยา 11(มัธยมสาธิตพัทยา) นำโดยท่าน ผอ.จิรศักดิ์ จิตสมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 164 คน ..ในการนี้ ท่านผอ.จิรศักดิ์ ได้บรรยายการบริหารงานโรงเรียนจนเกิด Best prectice หลายกิจกรรม อาทิ ..การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานบูรณาการ (PBL)

อ่านต่อ....

    อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจาก รร.มัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี มาอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับทางโรงเรียนเมืองพัทยา 11(มัธยมสาธิตพัทยา)โดยมี คุณวรรณภา วรรณศรี ....

อ่านต่อ....