การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    ร่วมกิจกรรมประเพณีกองข้าวหนองใหญ่ ประจำปี 2560

...ประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาในอดีตมีมาว่า.... เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันแล้วเชิญภูติ ผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง ...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลปากพนัง.จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (17 เมษายน 60) ผอ.นพสิทธิ์ชา ณ นคร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลปากพนัง.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน กว่า 80 คน ในการนี้ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม บรรยาย...

อ่านต่อ....

    โรงเรียนเมืองพัทยา 7

เป็นวิทยากร ระหว่งวันที่ 23-24 มีนาคม 60 ตัวแทนคณะครูจาก โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ซึ่งมี รองฯนฤมล อินทพงษ์ ครูพัชรี น้อยธิ ครูกานดิศ รถสูงเนิน และครูลัดดาวัลย์ ธรรมชูรสาร....

อ่านต่อ....

    โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

คณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มาเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานบูรณาการ จำนวน 2 วัน ในการนี้....

อ่านต่อ....

    นักเรียนรับเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

สมภาคภูมิ..นักเรียน.ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) รับประกาศนียบัตรในโอกาสสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาอินดอสเตเดี้ยมพัทยา วันที่ 31 มีนาคม 2560

อ่านต่อ....

    พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6...กตัญญู รู้รัก สามัคคี

บรรยากาศความรักความประทับใจ..."อำลาช่อราชพฤกษ์"...ช่องามของ มพย.11

อ่านต่อ....