การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    งานกีฬาราชพฤกษ์เกม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

กีฬาเป็นยาวิเศษ..วันนี้ 23 มิย.60 พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกีฬาราชพฤกษ์เกม ครั้งที่ 9 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยท่านนายก...

อ่านต่อ....

    วิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)...จากการที่โรงเรียนเทศบาล 5 พระปฐมเจดีย์ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงท่านผู้บริหารสำนักการศึกษาเมืองพัทยาขอวิทยากรมาให้ความรู้ให้การอบรมในการจัดการเรียน.....

อ่านต่อ....

    ประชุมงานวิจัย PLC ของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principle Forum)

คณะหน่วยศึกษานิเทศก์ นำโดยพี่จู่วรรณภา วรรณศรี และคณะผู้บริหารจาก รร.มพย.7 และ มพย.11 มาร่วมประชุมงานวิจัย PLC ของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principle Forum) ในโอกาสนี้ท่าน ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ....

อ่านต่อ....

    โครงการค่ายเยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่าวไทย รุ่นที่ 1

วันที่ 16 - 18 มิ.ย.60 นักเรียน ชั้น ม.5 ได้ไปเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่าวไทย" รุ่นที่ 1 ณ รินธาราริเวอร์ไซด์ (เดอะทอยอาร์ต รีสอร์ท) อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีครูณัฐพร เอี่ยมทอง และครู นภัสสร ขยันกิจ คอยติดตามดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย.....

อ่านต่อ....

    ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 15 มิ.ย.60 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลนคร นครราชสีมา

วันที่ 15 มิย.60 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนคร นครราชสีมา นำโดยรองนายกเทศบาล ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยการนี้.....

อ่านต่อ....