การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    นินทาหนังสือ..."น้ำสูง" เป็นหนังสือที่ให้นักเรียนชั้น ม.3

วรรณกรรมรางวัลชมเชยแว่นแก้ว ประจำปี 2556 ของ จัตาลักษณ์ เป็นหนังสือที่ให้นักเรียนชั้น ม.3 ได้อ่านและร่วมวิพากษ์ในกิจกรรมนินทาหนังสือในวันนี้ซึ่งมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วยหนึ่ง...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากมหาสารคาม

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.อำนาจ เกษศรีไพร จากอบจ.มหาสารคาม...

อ่านต่อ....

    กิจกรรมนินทาหนังสือ 21 พ.ย.60

โรงเรียนต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..โครงการรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ..กิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมนินทาหนังสือ....วันนี้เป็นของนักเรียนชั้น ม.2 กับหนังสือรางวัลแว่นแก้ว "ไม้หมอนกับก้อนหิน"...มิตรภาพดีๆ

อ่านต่อ....

    รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีเด่น

วันนี้ (19 พย.60) ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม และ รองฯ นฤมล อินทพงษ์ รองฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารสถานศึกษาให้กับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับฟังเพือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต (16 พย.60)

อ่านต่อ....

    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนของเราได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ตอนรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม นำคณะครูโรงเรียน ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน กล่าวบรรยาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ....

อ่านต่อ....