การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6...กตัญญู รู้รัก สามัคคี

บรรยากาศความรักความประทับใจ..."อำลาช่อราชพฤกษ์"...ช่องามของ มพย.11

อ่านต่อ....

    ต้อนรับศึกษาดูงาน 2 โรงเรียน

รับคณะศึกษาดูงานวันที่ 24 ก.พ.60 ซึ่งเป็นผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กับ โรงเรียนวังข่อยพิทยา จ.นครสวรรค์ ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม บรรยายสรุปการบริหารงานโรงเรียน ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างครบถ้วน

อ่านต่อ....

    มอบดอกกุหลาบให้นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แล้ว

กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ...ขอแสดงความยินดีด้วย

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จ.มหาสารคาม จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ที่เป็น Best prectice ...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการ

วันนี้ 23 กพ.60 ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการ ให้คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.....

อ่านต่อ....

    จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร

ด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนทุกอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ....

อ่านต่อ....