การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
    ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

22 มี.ค.61 ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ครูพัชรี น้อยธิ หัวหน้างานวิชาการ ครูปัทมา อินทวงศ์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ มาศึกษาดูงานเรื่องการทำ PLC ....

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

เป็นอีกวันที่รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อบจ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Best pRectice ของโรงเรียน...

อ่านต่อ....

    เข้ารับการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะนักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกหลักสูตรและการสอน มาเข้ารับการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน...

อ่านต่อ....

    วิทยาลัยเทคโนปัญญาภิวัฒน์ CPAll เยี่ยมเยือนนักเรียน

วิทยาลัยเทคโนปัญญาภิวัฒน์ CPAll นายธัชนันท์ เครือทองจันทร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ได้มาเยี่ยมนักเรียนทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก และได้นำของขวัญมามอบให้กับนักเรียนพร้อมขอคำปรึกษาประชาสัมพันธ์ในการรับนักเรียนรุ่นที่ 2 นอกจากนี้ยังได

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นำโดย...ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา มาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานบูรณาการ....

อ่านต่อ....

    นักเรียนสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบรางวัล นักเรียนสุดยอดนักอ่านแต่ละสายชั้นและบรรยากาศถายภาพที่ระลึก วันที่ 23 ก.พ.61

อ่านต่อ....

Start Popup
ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
End Popup