การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    กิจกรรมสุดยอดนักอ่านสายชั้น ม.6

สืบเนื่องในโครงการรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ

อ่านต่อ....

    ประชุมพูดคุยกับคณะผู้บริหารกับสถาบันขงจื่อ

ปรึกษาหารือในการจัดคุณครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ที่ได้มีการมาฝึกสอนให้กับนักเรียนในเรื่องการฟีง พูด อ่าน เขียนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางในการจัดสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

อ่านต่อ....

    ร่วมเป็นวิทยากรในการทำ PLC

มาร่วมเป็นวิทยากรในการทำ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ให้กับโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม...กับทีมศึกษานิเทศก์เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.ย. 60

อ่านต่อ....

    ร่วมงานวิชาการเมืองพัทยา

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ร่วมกิจกรรมวันวิชาการเมืองพัทยา ได้ร่วมเปิดบูธ To Be Number One และโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม วันที่ 9 ก.ย. 60

อ่านต่อ....

    กิจกรรมนินทาหนังสือและรู้จักนักเขียน นักเรียน ม.1

กิจกรรมพบนักเขียนและนินทาหนังสือเรื่อง"มดแดงกับแตงกวา(เอยด้วย)" วันนี้พบกับคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ มาเล่าประสบการณ์ในการเขียนหนังสือให้กับนักเรียนชั้น ม.1 วันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60

อ่านต่อ....

    กิจกรรมรู้จักนักเรียนและนินทาหนังสือ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมนินทาหนังสือระดับชั้น ม.4 รวมเรื่องสั้นประกายราชพฤกษ์..พบนักเรียนนักเขียนของเรา...กิจกรรมดีๆ มีความรู้ได้สาระ...แนวคิด...ประสบการณ์ชีวิต..ผลจากกิจกรรมรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ...

อ่านต่อ....