การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25560

กิจกรรมวันเด็ก คุณมาโนช หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มาอ่านสาส์นวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 และมีคำขวัญว่า เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในวีนศุกร์ที่ 13 ม.ค.60 และมีของขวัญแจกให้กับเด็กๆ ได้มีความสุข

อ่านต่อ....

    จับกระแสของโสภณเคเบิ้ลทีวี

วันนี้พวกเรา...ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากรร.มพย.11 (มัธยมสาธิตพัทยา)...ไปออกรายการจับกระแสของโสภณเคเบิ้ลทีวี...เรื่องการเปิดบ้านวิชาการโครงงานบูรณาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาเมืองพัทยา ในศตวรรษที่ 21 " ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคมนี้...

อ่านต่อ....

    วิทยากร ชุมชนแห่งการเรียยรู้เชิงวิขาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา รองฯนฤมล อินทพงษ์ พร้อมด้วยครูพัชรี น้อยธิ หัวหน้างานวิชาการและครูกานดิศ รถสูงเนินหัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มาร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนแห่งการเรียยรู้เชิงวิขาชีพ ...ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ....

อ่านต่อ....

    หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)

การนิเทศการสอน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน..ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) ....

อ่านต่อ....

    งานเลี้ยงครู สวัสดีปีใหม่ 2017

็Happy Happy Happy สวัสดีวันปีใหม่ 2017...คณะครู โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีความสุขถ้วนหน้า...ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และท่านผู้บริหารที่ร่วมอวยพรและมอบของขวัญในวันปีใหม่ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนครับ วันที่ 6 ม.ค. 60

อ่านต่อ....

    สวัสดีปีใหม่ 2560

Happy Birthday & Happy New Year 2017..ท่านผอ.จิรศักดิ์ จิตสม...มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป พวกเราขอขอบคุณท่านในการทำงานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ที่ช่วยกันพัฒนา ดูเเลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ....

อ่านต่อ....