น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภููมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)


Slide 1

    งาน EDUCA 2016

มาเป็นวิทยากรและร่วมฟังการประชุมนานาชาติ Conference Program..ได้ฟังและถ่ายรูปร่วมกับ ศาตราจารย์ ดร.มานาบุ ซาโต แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ประเทศญี่ปุ่น วิทยากร..ผู้สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ผู้เรียนผ่านความร่วมมือรวมพลัง:ความท้าทายของ ...

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะนักศึกษา จาก อินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน

เช้านี้ 10 ต.ค.59 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นำโดยผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ให้ความสนใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 อย่างมากและซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปทำรายงานส่ง Professer ต่อไป

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.ตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ 8 ต.ค. 59 ท่าน ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมและโครงการที่เป็น Best prectice ของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ให้กับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน...

อ่านต่อ....

    งานเลี้ยงส่งรองผกาพันธ์ุ วีระสิงห์

ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ รักษาการผอ.ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 และภาพประมวลแห่งความสุข ความยินดีกับรองแป้น วันที่ 30 กันยายน 2559

อ่านต่อ....

    วันสถาปนา โรงเรียเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ครบรอบเข้าปีที่ 8

ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม นำคณะผู้บริหารและครู ทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนา ครบรอบเข้าปีที่ 8 นำทีมโดยวันที่ 30 กันยายน 2559

อ่านต่อ....

    ร่วมลงนามทำข้อตกลง (MOU) ทวิภาคีกับ ตัวแทนบริษัทซีพีออลล์

วันนี้ (27 กย.59) คุณชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏืบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา และคุณวุฒิชัย เจริญผล ผอ.สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมลงนามทำข้อตกลง (MOU) ทวิภาคีกับ ตัวแทนบริษัทซีพีออลล์ ในด้านการศึกษาที่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาของเราจะได้รับประโยชน์ต่อไป

อ่านต่อ....