Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3

    ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากเทศบาลนคร นครปฐม

วันนี้ 29 สิงหาคม 59 โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นำโดยท่าน ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากเทศบาลนคร นครปฐม มาศึกษาดูงาน...ในโอกาสนี้ คุณวรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้มาต้อนรับคณะมาศึกษาดูงานในฐานะตัวแทนสำนักการศึกษาเมืองพัทยา...

อ่านต่อ....

    นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม

รายการ True Visions - The mall GO Internation Champion 2016 จากการแข่งขันหมากล้อมทั้ง 2 วัน ผลปรากฎว่า นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นเฟรนชิพ เป็นการแข่งขันที่สนุกสนานทั้งคนเล่นและผู้ชมทุกท่าน วันที่ 27-28 ส.ค. 2559

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต

ท่านผอ..จิรศักดิ์ จิตสม บรรยายสรุปการบริหารงานโรงเรียนจนเกิด Best Preactice ให้กับคณะศึกษาดูงานฟัง เป็นที่ชื่นชมแก่คณะผู้บริหารและครูด้วยลีลานักพูดที่มีความคม ชัด ลึก ..จากนั้น..รองผกาพันธุ์ วีระสิงห์ รองผอ.ฝ่ายวิชาการบรรยายเรื่องการจัดกระบวนการ PLC สู่ SLC และกิจกรรมรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ ต่อด้วย

อ่านต่อ....

    กีฬาสังกัดเมืองพัทยา ปะจำปี 2559

เมืองพัทยาได้จัดให้มีการเเข่งขันกีฬา ที่ในแต่ละโรงเรียนของเมืองพัทยาได้นำนักเรียนมาเเข่งขัน ประเภทกีฑา ที่จะช่วยสร้างความรัก สมัคคีซึ่งกันเเละกัน ทุกโรงเรียน โดยปีนี้ได้ไปจัดเเข่งขันกีฬาที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ....

    ลงนามบันทึกความร่วมมือทาง วิชาการ (MOU)

ทวิภาคี การศึกษาเพื่อสร้างอาชีพแก่เยาวชนวันนี้ 23 ส.ค.2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา11นายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล รองผอ.สำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CPall .....

อ่านต่อ....

    กิจกรรมพบนักเขียนและนินทาหนังสือ

วันนี้ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเมืองพัทยา 11(มัธยมสาธิตพัทยา)โดย ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม รองฯผกาพันธุ์ วีระสิงห์ รองฯนฤมล อินทพงษ์ และหัวหน้าวิชาการครูพัขรี น้อยธิ ครูวราภรณ์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดและทีมงาน...ได้จัดกิจกรรมพบนักเขียนและนินทาหนังสือ โดยเชิญคุณกนกวลี พจนปกรณ์ นักเขียนชื่อดัง....

อ่านต่อ....